کارت تبریک مجازی روز مادر

100,000 تومان

تحویل تا 24 ساعت پس از سفارش

توضیحات

کارت مجازی تبریک مجازی روز همان طور که از نامش پیداست، برای فرستادن یک کارت تبریک  به  مادر و یا همسرتان طراحی شده است. که از طریق دنیای مجازی میتوانید برایشان ارسال کنید .

عواید حاصل از فروش این کارت ها صرف کمک به مدرسه سازی در مناطق محروم می شود. شما میتوانید متن دلخواه خودتان را در قسمت توضیحات فرم پرداخت یادداشت بفرمایید